Home
Op alfabet: Elpees
Op alfabet: Singles
Zoeken
Aanmelden
Verzendadvies
F.A.Q.
Contact

Direct naar:

Inlognaam:

Wachtwoord:


Aantal aangeboden platen: 4118
singles: 988


Algemene voorwaarden

Platencollectie.nl is een platform waar aanbieders en verzamelaars van grammofoonplaten bij elkaar worden gebracht. Platencollectie.nl is echter geen partij bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Daarom kan platencollectie.nl ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit en de juistheid van de informatie die op onze website wordt vermeldt.

Platencollectie.nl probeert vraag en aanbod in voor deze specifieke producten (grammofoonplaten) bij elkaar te brengen en is geen partij bij eventuele geschillen tussen koper en verkoper. Platencollectie.nl ontvangt wel graag eventuele geschillen, uitsluitend per e-mail, zodat wij bij eventuele herhalingen deze aanbieder uit het systeem kunnen verwijderen. Dit is in het belang van iedere gebruiker van platencollectie.nl, om vervuiling te voorkomen. Platencollectie.nl is een advertentiesite met de mogelijkheid om te kunnen bieden. De verkoper bepaalt of deze akkoord gaat met het bod en of er van een verkoop sprake zal zijn. Dus er kunnen aan biedingen door de bieder geen rechten worden ontleend.

Andere producten dan grammofoonplaten mogen op platencollectie.nl niet worden aangeboden, dit om vervuiling van de website te voorkomen en de toegankelijkheid van de website voor de liefhebbers te blijven garanderen. Mochten er toch andere producten op platencollectie.nl worden aangeboden dan is platencollectie.nl gerechtigd deze zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Indien na waarschuwing bedoelde aanbieder doorgaat met het plaatsen van oneigenlijke advertenties, kan deze als aanbieder worden geroyeerd.

Er mag geen informatie van de website platencollectie.nl zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming worden gebruikt en of gekopieerd.

Indien u een account aanvraagt bij platencollectie.nl bent u gerechtigd om 50 grammofoonplaten aan te bieden. De aanbieder kan voortdurend platen plaatsen, verwijderen en eventueel herplaatsen. Indien de aanbieder over meer ruimte wil beschikken kan aanbieder deze aanvragen bij platencollectie.nl via de link in het gebruikersmenu.

Indien platencollectie.nl redenen heeft om aan te nemen dat privacy van derden wordt beschadigd, aanbieder de eigendomsrechten van derden niet respecteert en beeld- en/of merkrechten schendt zonder toestemming van de eigenaar, is platencollectie.nl gerechtigd uw gegevens door te geven. In alle andere gevallen is uw privacy gewaarborgd en zullen uw gegevens alleen worden gebruikt voor de eigen administratie.
Algemene Voorwaarden | © 2007 Wiatco Webdesign